Programa d´Emprenedoria i d´Activació Econòmica de Benicarló i Entorn

És el programa que organitza l’Ajuntament de Benicarló amb l’objectiu d’activar l’economia i fomentar i donar suport a l’emprenedoria a Benicarló i el seu entorn. Es tracta d’una ajuda directa a emprenedors, autònoms i pimes, amb els objectius generals de creació d’ocupació, millorar el nivell i qualitat de vida dels seus habitants i aconseguir una economia més diversificada i sostenible.

Qui es pot beneficiar?

PERSONES EMPRENEDORES: Programa Idea/arrancada
AUTÒNOMS : Programa Creixement
PIMES: Programa Consolidació

Què s'oferix?

MENTORITZACIÓ: Acompanyament i suport personalitzat
FORMACIÓ: Cursos formatius amb temàtica orientada a cada necessitat
MEDIACIÓ/FACILITACIÓ: Finançament, ampliació comercial, aliances estratègiques i internacionalització.
PROGRAMES EXTERNS: Suport per a la incorporació en programes de millora, creixement o internacionalització.

Quan es realitza?

Hi ha un itinerari. Des del primer moment d’informació per a la inscripció fins a la seua finalització es realitzarà un seguiment de suport concret per a la presentació de la inscripció, model de negoci i seguiment de la formació.

¿Qué es el Programa ACTIBEN?

OBJETIVOS GENERALES:

a).- Creació d’ocupació:
Es promocionarà preferentment aquelles iniciatives tant emprenedores com de desenrotllament i creixement de les empreses existents que produïsquen creació de nova ocupació o que aconseguisquen ocupació de millor qualitat i sosteniment.

b).- Millorar el nivell i qualitat de la vida dels seus habitants:
S’incentivaran aquelles activitats que fomenten una major qualitat de vida, tant a nivell econòmic, social, ecològic i cultural. Esta pràctica afavorirà la retenció del talent, així com la transformació de la població perquè siga importadora del mateix.
També es fomentarà l’economia social, facilitant les iniciatives amb finalitats solidàries o que els seus promotors i beneficiaris estiguen integrats per persones discapacitades o en risc d’exclusió social.

c).- Diversitat econòmica sostenible:
S’afavoriran les iniciatives que diversifiquen els sectors econòmics existents en l’actualitat, sobretot la indústria i la logística. També aquelles activitats que complementen les activitats ara existents i que aconseguisquen una millora de condicions geogràfiques.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1.- Promoció de l’activitat emprenedora:
Des de l’Ajuntament de Benicarló es fomentarà l’activitat emprenedora, amb un tractament proactiu, sent seua la iniciativa de localitzar, formar i recolzar totes aquelles persones amb possibilitats d’emprenedoria i també d’intra-emprenedoria empresarial.

2.- Facilitació i suport al desenrotllament de les empreses ja instal•lades:
A més del suport institucional que l’Ajuntament ha d’aportar sempre, des d’este programa es pretén facilitar des de tots els altres àmbits factibles per al desenrotllament, inversió o consolidació de les empreses constituïdes. D’esta manera, es vol aconseguir multiplicar al màxim el rendiment aconseguit de les inversions i recursos aportades.

3.- Protagonisme de Benicarló i el seu entorn com a zona d’inversió:
Promocionar la localitat com a emplaçament estratègic, amb facilitat d’instal·lació, suport institucional, servicis auxiliars de proximitat i qualitat de vida.

Cada una de les tres línies funcionaran de forma conjunta, i complementària, per aconseguir:
– Major valor afegit a les inversions i recursos utilitzats
– Aprofitar sinergies de col·laboració i creació d’oportunitats.

Participants

00028
00027
00026
00019
00011
00007
00005
00004
00003
00002
00001
00006
00008
00009
00010
00025
00030
00031
00032
00033
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00020
00021
00022
00023
00029

Participen

diputacion-castellon
camara-comercio-castellon2

Colaboren