Consolidació

Perfil:
Empreses o autònoms la facturació anual dels quals supere els 50.000 €, amb treballadors per compte d’altri.

Es tracta d’empreses, amb règim fiscal divers, que en l’actualitat es plantegen realitzar el bot quantitatiu i qualitatiu cap a l’ampliació de la seua estructura empresarial i comercial.

Empreses que per les seues característiques requerisquen un estudi del seu negoci amb l’objectiu d’ampliar tant la seua facturació, àmbit comercial, capacitat productiu i si és el cas internacionalització.

Objectiu:
Col·laborar i potenciar, per mitjà de les accions formatives i acompanyament, la capacitat per a prendre decisions estratègiques i operatives per a l’adequació empresarial per al seu creixement, consolidació i internacionalització.

Analitzar, entendre i adequar a esta nova estructura les distintes àrees funcionals de l’empresa i reforçar les capacitats de consolidació eficient i duradora en el temps de l’empresa.

Aportar les ferramentes necessàries, així com la xarxa de contactes per a facilitar el seu reforç empresarial a través d’aliances estratègiques i convenis de col·laboració a tots els nivells. Especial èmfasi en la localització de possibilitats d’ampliació i internacionalització de les seues operacions.

Selecció:
Programa en què se seleccionaran un nombre indeterminat de projectes, orientats a qualsevol sector, donant formació i assessorament per al creixement empresarial, sobretot en internacionalització i innovació.

Es prioritzaran aquelles iniciatives que generen ocupació de qualitat i sense estacionalitat. Es considerarà la possibilitat d’internacionalització de l’empresa, donant-los suport tant comercialment com productivament.

Aquestes empreses, com a aportació al programa, col·laboraran amb els participants en els altres dos programes, explicant la seua experiència, aportació de contactes i, si és el cas, amb pràctiques específiques.

Participants

00028
00027
00026
00019
00011
00007
00005
00004
00003
00002
00001
00006
00008
00009
00010
00025
00030
00031
00032
00033
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00020
00021
00022
00023
00029

Participen

diputacion-castellon
camara-comercio-castellon2

Colaboren