Idea / arrancada

Perfil:
Emprenedors i emprenedores, sense necessitat que hagen constituït una empresa, cooperativa o estiguen donats d’alta en RETA; només cal tindre una idea més o menys elaborada i la intenció d’iniciar un negoci.

Objectiu:
Col·laborar i potenciar per mitjà de les accions formatives i acompanyament la capacitat per a prendre decisions estratègiques i operatives de la persona emprenedora.

Entendre de forma global les distintes àrees funcionals d’un negoci i reforçar les seues habilitats i capacitats.

Analitzar la viabilitat real de la idea i, en cas de considerar-se factible, preparar les distintes àrees necessàries per a la iniciació de l’activitat i el seu èxit.

 

Selecció:
Programa en què se seleccionaran un màxim de 5 projectes en què s’aprofundirà per a aconseguir que l’empresa estiga prou preparada per a iniciar la seva activitat.

Participants

00028
00027
00026
00019
00011
00007
00005
00004
00003
00002
00001
00006
00008
00009
00010
00025
00030
00031
00032
00033
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00020
00021
00022
00023
00029

Participen

diputacion-castellon
camara-comercio-castellon2

Colaboren