Creixement

Perfil:
Empreses i autònoms, amb el seu negoci en marxa, tractant-se d’autoocupació o amb menys de 5 treballadors. En l’actualitat es plantegen realitzar el salt qualitatiu i quantitatiu del seu nivell de negoci, creixement de facturació, estructura, capacitat i resultats.

Objectiu:
Col·laborar i potenciar per mitjà de les accions formatives i acompanyament la capacitat per a prendre decisions estratègiques i operatives per a l’adequació empresarial per al seu creixement.

Entendre i adequar a esta nova estructura les diferents àrees funcionals de l’empresa i reforçar les capacitats de creixement eficient de l’empresa. Analitzar l’estructura econòmica, financera, organitzativa i comercial.

Preparar l’estratègia empresarial per a l’èxit en el creixement de l’empresa i la seua consolidació en el temps.

Aportar les ferramentes necessàries, així com la xarxa de contactes per a facilitar el seu reforç empresarial a través d’aliances estratègiques i convenis de col·laboració a tots els nivells. 

Selecció:
Programa en què seleccionaran un nombre indeterminat de projectes. Orientat a qualsevol sector, donant formació i assessorament per a l’acceleració i consolidació empresarial.

Participants

00028
00027
00026
00019
00011
00007
00005
00004
00003
00002
00001
00006
00008
00009
00010
00025
00030
00031
00032
00033
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00020
00021
00022
00023
00029

Participen

diputacion-castellon
camara-comercio-castellon2

Colaboren