Programa d´Emprenedoria i d´Activació Econòmica de Benicarló i Entorn

ayuntamiento benicarlo

 logo8

És el programa que organitza l'Ajuntament de Benicarló amb l'objectiu d'activar l'economia i fomentar i donar suport a l'emprenedoria a Benicarló i el seu entorn. Es tracta d'una ajuda directa a emprenedors, autònoms i pimes, amb els objectius generals de creació d'ocupació, millorar el nivell i qualitat de vida dels seus habitants i aconseguir una economia més diversificada i sostenible.

Qui es pot beneficiar?
PERSONES EMPRENEDORES: Programa Idea/arrancada
AUTÒNOMS : Programa Creixement
PIMES: Programa Consolidació

Què s'oferix?
MENTORITZACIÓ: Acompanyament i suport personalitzat
FORMACIÓ: Cursos formatius amb temàtica orientada a cada necessitat
MEDIACIÓ/FACILITACIÓ: Finançament, ampliació comercial, aliances estratègiques i internacionalització.
PROGRAMES EXTERNS: Suport per a la incorporació en programes de millora, creixement o internacionalització.

Quan es realitza?
Hi ha un itinerari. Des del primer moment d'informació per a la inscripció fins a la seua finalització es realitzarà un seguiment de suport concret per a la presentació de la inscripció, model de negoci i seguiment de la formació.

 

¿Qué és el programa ACTIBEN?

OBJECTIUS GENERALS:

a).- Creació d'ocupació:
Es promocionarà preferentment aquelles iniciatives tant emprenedores com de desenrotllament i creixement de les empreses existents que produïsquen creació de nova ocupació o que aconseguisquen ocupació de millor qualitat i sosteniment.

b).- Millorar el nivell i qualitat de la vida dels seus habitants:
S'incentivaran aquelles activitats que fomenten una major qualitat de vida, tant a nivell econòmic, social, ecològic i cultural. Esta pràctica afavorirà la retenció del talent, així com la transformació de la població perquè siga importadora del mateix.
També es fomentarà l'economia social, facilitant les iniciatives amb finalitats solidàries o que els seus promotors i beneficiaris estiguen integrats per persones discapacitades o en risc d'exclusió social.

c).- Diversitat econòmica sostenible:
S'afavoriran les iniciatives que diversifiquen els sectors econòmics existents en l'actualitat, sobretot la indústria i la logística. També aquelles activitats que complementen les activitats ara existents i que aconseguisquen una millora de condicions geogràfiques.

 


LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1.- Promoció de l'activitat emprenedora:
Des de l'Ajuntament de Benicarló es fomentarà l'activitat emprenedora, amb un tractament proactiu, sent seua la iniciativa de localitzar, formar i recolzar totes aquelles persones amb possibilitats d'emprenedoria i també d'intra-emprenedoria empresarial.

2.- Facilitació i suport al desenrotllament de les empreses ja instal•lades:
A més del suport institucional que l'Ajuntament ha d’aportar sempre, des d'este programa es pretén facilitar des de tots els altres àmbits factibles per al desenrotllament, inversió o consolidació de les empreses constituïdes. D'esta manera, es vol aconseguir multiplicar al màxim el rendiment aconseguit de les inversions i recursos aportades.

3.- Protagonisme de Benicarló i el seu entorn com a zona d'inversió:
Promocionar la localitat com a emplaçament estratègic, amb facilitat d'instal·lació, suport institucional, servicis auxiliars de proximitat i qualitat de vida.

 

triple ca

Cada una de les tres línies funcionaran de forma conjunta, i complementària, per aconseguir:
- Major valor afegit a les inversions i recursos utilitzats
- Aprofitar sinergies de col·laboració i creació d'oportunitats.

Participants

.

noticies

 

Participen

 diputacion castellon

camara comercio castellon2

 facebook  twitter  linkedin

Col·laboren

ceei 6 santander caixa benicarlo 3 iff 7 bankia 4 bbva 5 caixabank banc sabadell 1 ashland