1

Perfil:
Emprenedors i emprenedores, sense necessitat que hagen constituït una empresa, cooperativa o estiguen donats d'alta en RETA; només cal tindre una idea més o menys elaborada i la intenció d'iniciar un negoci.

Objectiu:
Col·laborar i potenciar per mitjà de les accions formatives i acompanyament la capacitat per a prendre decisions estratègiques i operatives de la persona emprenedora.

Entendre de forma global les distintes àrees funcionals d'un negoci i reforçar les seues habilitats i capacitats.

Analitzar la viabilitat real de la idea i, en cas de considerar-se factible, preparar les distintes àrees necessàries per a la iniciació de l'activitat i el seu èxit.

 

Selecció:
Programa en què se seleccionaran un màxim de 5 projectes en què s'aprofundirà per a aconseguir que l'empresa estiga prou preparada per a iniciar la seua activitat.

Participants

.

noticies

 

Participen

 diputacion castellon

camara comercio castellon2

 facebook  twitter  linkedin

Col·laboren

ceei 6 santander caixa benicarlo 3 iff 7 bankia 4 bbva 5 caixabank banc sabadell 1 ashland