1

Perfil:
Empreses i autònoms, amb el seu negoci en marxa, tractant-se d'autoocupació o amb menys de 5 treballadors. En l'actualitat es plantegen realitzar el salt qualitatiu i quantitatiu del seu nivell de negoci, creixement de facturació, estructura, capacitat i resultats.

Objectiu:
Col·laborar i potenciar per mitjà de les accions formatives i acompanyament la capacitat per a prendre decisions estratègiques i operatives per a l'adequació empresarial per al seu creixement.

Entendre i adequar a esta nova estructura les diferents àrees funcionals de l'empresa i reforçar les capacitats de creixement eficient de l'empresa. Analitzar l'estructura econòmica, financera, organitzativa i comercial.

Preparar l'estratègia empresarial per a l'èxit en el creixement de l'empresa i la seua consolidació en el temps.

Aportar les ferramentes necessàries, així com la xarxa de contactes per a facilitar el seu reforç empresarial a través d'aliances estratègiques i convenis de col·laboració a tots els nivells. 

Selecció:
Programa en què seleccionaran un nombre indeterminat de projectes. Orientat a qualsevol sector, donant formació i assessorament per a l'acceleració i consolidació empresarial.

Participants

.

noticies

 

Participen

 diputacion castellon

camara comercio castellon2

 facebook  twitter  linkedin

Col·laboren

ceei 6 santander caixa benicarlo 3 iff 7 bankia 4 bbva 5 caixabank banc sabadell 1 ashland