1

Perfil:
Empreses o autònoms la facturació anual dels quals supere els 50.000 €, amb treballadors per compte d'altri.

Es tracta d’empreses, amb règim fiscal divers, que en l'actualitat es plantegen realitzar el bot quantitatiu i qualitatiu cap a l'ampliació de la seua estructura empresarial i comercial.

Empreses que per les seues característiques requerisquen un estudi del seu negoci amb l'objectiu d'ampliar tant la seua facturació, àmbit comercial, capacitat productiu i si és el cas internacionalització.

Objectiu:
Col·laborar i potenciar, per mitjà de les accions formatives i acompanyament, la capacitat per a prendre decisions estratègiques i operatives per a l'adequació empresarial per al seu creixement, consolidació i internacionalització.

Analitzar, entendre i adequar a esta nova estructura les distintes àrees funcionals de l'empresa i reforçar les capacitats de consolidació eficient i duradora en el temps de l'empresa.

Aportar les ferramentes necessàries, així com la xarxa de contactes per a facilitar el seu reforç empresarial a través d'aliances estratègiques i convenis de col·laboració a tots els nivells. Especial èmfasi en la localització de possibilitats d'ampliació i internacionalització de les seues operacions.

Selecció:
Programa en què se seleccionaran un nombre indeterminat de projectes, orientats a qualsevol sector, donant formació i assessorament per al creixement empresarial, sobretot en internacionalització i innovació.

Es prioritzaran aquelles iniciatives que generen ocupació de qualitat i sense estacionalitat. Es considerarà la possibilitat d'internacionalització de l'empresa, donant-los suport tant comercialment com productivament.

Aquestes empreses, com a aportació al programa, col·laboraran amb els participants en els altres dos programes, explicant la seua experiència, aportació de contactes i, si és el cas, amb pràctiques específiques.

Participants

.

noticies

 

Participen

 diputacion castellon

camara comercio castellon2

 facebook  twitter  linkedin

Col·laboren

ceei 6 santander caixa benicarlo 3 iff 7 bankia 4 bbva 5 caixabank banc sabadell 1 ashland